Beregn hva du sparer ved bruk av videokonsultasjon

Antall konsultasjoner pr. dag
Gjennomsnittlig kjørelengde (en vei)
Beregn for antall dager
Antall behandlere

Kostnad for en fysisk konsultasjon
 • Kjøretid:
 • Kjørelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
 • CO2 utslipp: Kg
Kostnad for fysiske konsultasjoner pr. dag
 • Kjøretid:
 • Kjørelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
 • CO2 utslipp: Kg
Kostnad samlet for dager med konsultasjoner pr. dag
 • Kjøretid:
 • Kjørelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
 • CO2 utslipp: Kg
Kostnader for én videokonsultasjon
 • Pr konsultasjon: Kr
 • Pr mnd: Kr
Kostnader videokonsultasjon samlet
 • Pr konsultasjon: Kr
 • Pr mnd: Kr
   %
Kostnad - video konsultasjoner
 • Ikke kjørt kjøretid:
 • Ikke reist kjørelengde: Km
 • Sparte reisekostnader: Kr
 • Unngått CO2 utslipp: Kg
 • Kostnad video (pr. konsultasjon): Kr
 • Kostnad video (pr. mnd): Kr
Kostnad - fysiske konsultasjoner
 • Kjøretid:
 • Kjørelengde: Km
 • Reisekostnader: Kr
 • CO2 utslipp: Kg


Reise hastighet
Pasient reisekost
Statens satser
Drivstoff forbruk pr. mil
Drivstoff pris pr. liter
CO2 gram/Km