Beregn hva du sparer ved bruk av video til ett møte

Antall møtedeltagere
Gjennomsnittlig kjørelengde (en vei)

Dette koster ett fysiskt møte
  • Kjøretid:
  • Kjøretid kostnad: Kr
  • Kjørelengde: Km
  • Reisekostnader (iht. Statens satser): Kr
  • Drivstoff forbruk:: L
  • Drivstoff kostnad: Kr
  • CO2 utslipp: Kg


Reisehastighet
Lønn (Gjennomsnitt)
Statens satser
Drivstoff forbruk pr. mil
Drivstoff pris pr. liter
CO2 gram/Km